Frankrig på vej til at blive Europas nye økonomiske powerhouse

(English version below)

Tirsdag d. 26. september talte Frankrigs præsident Emmanuel Macron ved Sorbonne-universitet til franske og europæiske studerende.

Frankrig har længe været helt nede på en 8. plads over Danmarks eksportnationer. Nu tyder det på at Frankrig tager at væsenligt hop op ad stigen, og at danske virksomheder nu kommer til at handle betydeligt mere med franskmændende.

“Frankrig er under den reformivrige præsident Emmanuel Macron på vej til at blive Europas nye økonomiske powerhouse”, vurderer Holger Schmieding, cheføkonom i den store tyske investeringsbank Berenberg Bank.

Optimismen deles hos DI.

Chefanalytiker Allan Sørensen henviser til, at hvis de franske reformer realiseres, vil det give “europæisk økonomi en stor motor i en tid, hvor tyskerne nærmer sig kapacitetsgrænsen, og hvor briterne er ved at trække sig ud af EU.”

Danske virksomheder har længe satset på fjerne eksportmarkeder og mindre markeder som det hollandske.

Burde vi satse mere på EU’s næststørste marked med en befolkning på 66,9 millioner mennesker?

Original artikel: borsen.dk

 

English version

France on its way to become Europe’s new economic powerhouse

Tuesday, September 26th, France’s President Emmanuel Macron spoke at Sorbonne University to French and European students.

For quite some time France has been on 8th position over Denmark’s export nations. Now it seems that France is taking a considerable step up the ladder, and that Danish companies are now going to trade considerably more with Frenchmen.

“With its reforming President Emmanuel Macron France is on its way to becoming Europe’s new economic powerhouse,” concludes Holger Schmieding, chief economist at the German-based investment bank Berenberg Bank.

Optimism is shared at the Confederation of Danish Industry (DI).

Chief analyst Allan Sørensen points out that if the French reforms take effect, then they will give the European economy a big engine at a time where Germans approach the capacity limit, and where the British are pulling out of the EU.”

Danish companies have for a long time been investing in remote export markets and smaller markets like the Dutch.

Should we invest more in the EU’s second largest market with a population of 66.9 million people?

Original article (in Danish): borsen.dk