Germany

Det tyske Forbundsvalg er godt nyt for danske virksomheder

Germany(English version below)

Angela Merkel’s parti CDU led som bekendt et stort tilbageslag under det nylige forbundsvalg. Men at Angela Merkel fortsætter ved magten mener en række eksperter er godt nyt for den danske eksport.
”Danske virksomheder får et ekstra løft i Tyskland med Angela Merkel i spidsen for den næste regering” vurderer Jørgen Lund Lavesen, direktør for forsikringsselskabet Atraditus Danmark. Han mener at den positive tyske udvikling vil gavne de danske eksportører.

DI’s direktør på det internationale område Thomas Bustrup er enig i at den danske eksport styrkes med Merkel i spidsen: “Med Merkel som kansler skaber det grobund for en styrket dansk eksport”.

En ting er de positive prognoser mht. den danske eksport til Tyskland. Vi skal dog holde os for øje at mange danske virksomheder fokuserer på Slesvig-Holsten og derved misser det enormt store potentiale der især findes i Sydtyskland.
Jørgen Lund Lavesen mener at danske virksomheder burde fokusere mere på Tysklands middelstore virksomheder i andre regioner end blot de nærmeste. Især er potentialet stort i den Sydtyskland.

Læs mere

English version:

Good news for Danish companies going to Germany!

The result of the recently held German federal elections is good news for Danish companies Angela Merkel’s CDU party encountered a major setback during the recent federal elections. However, with the German Chancellor remaining in the lead is good news for the Danish exports according to experts.

“Danish companies get an extra boost in Germany with Angela Merkel in charge of the next government”, assesses Jørgen Lund Lavesen, director of insurance company Atraditus Denmark. He believes that the positive German development will benefit Danish exporters.

Thomas Bustrup, Director at the Confederation of Danish Industry (DI) agrees that Danish exports are strengthened with Merkel at the forefront: “With Merkel as Chancellor, it creates a foundation for strengthened Danish exports.”

One thing is the positive forecasts regarding Danish exports to Germany. However, we must keep in mind that many Danish companies focus on Schleswig-Holstein, thereby losing the enormous potential that is found in the southern regions of Germany.

Jørgen Lund Lavesen believes that Danish companies should focus more on German medium-sized enterprises in other regions than just the closest ones. In particular, the potential is high in Southern Germany.

Original article (in Danish)